Corporate communications manager – Vacature.com

De corporate communicatiemanager houdt de externe stakeholders en de interne medewerkers up-to-date en geïnformeerd over de ontwikkelingen en toekomstperspectieven van de AVEVE organisatie.

Je taken

 • Enerzijds ontwikkel je een duidelijke communicatie-strategie om de betrokkenheid en het bewustzijn van de medewerkers te verhogen, met aandacht en respect voor de identiteit, de reputatie en het imago van de Groep AVEVE.
 • Anderzijds onderhoud je uitstekende contacten met pers en externe partijen, waarbij je nauw overlegt en samenwerkt met de marketingafdeling, meer bepaald rond de ontwikkeling en lancering van nieuwe producten en diensten.
 • Je ontwikkelt en implementeert een communicatiestrategie voor de Groep AVEVE; dit houdt o.m. de uitwerking van communicatiecampagnes in en de coördinatie over de uitvoering ervan, de organisatie en coördinatie van de interne en externe communicatie op Groepsniveau, én -zeer belangrijk- de begeleiding en coördinatie van overkoepelende veranderingstrajecten binnen de Groep AVEVE.
 • Je geeft leiding aan de dienst Groepscommunicatie, beheert de budgetten en rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen secretaris.
 • In samenwerking met de dienst HR draag je bij tot de ontwikkeling en activatie van het AVEVE employer brand en employee engagement.

Concreet betekent dit onder meer :

 • Je vertaalt de strategie van de Groep AVEVE in begrijpbare taal, het laten leven van de missie, visie en kernwaarden binnen de ganse organisatie, het verbinden van de verschillende werkmaatschappijen met elkaar.
 • Je zorgt voor een borging van de expertise en de kennis, en het delen van succesverhalen en “best practices”.
 • Je organiseert maandelijkse meetings/conferenties/nieuwsbrieven met en van de CEO en het management van de werkmaatschappijen
 • Je bereidt corporate presentaties en interne communicaties voor met het oog op een optimale en maximale informatiedeling.
 • Je coördineert de organisatie van personeels- en andere events op Groepsniveau.
 • Je onderhoudt uitstekende contacten met de diverse departementen en werkmaatschappijen, je adviseert hen en zorgt voor een helicopterview, je coördineert alle communicatieacties op Groepsniveau.
 • Je verzorgt communicatieadvies, opleiding en training voor leidinggevenden en medewerkers met het oog op de verhoging van de communicatiestandaard binnen AVEVE.
 • Je verzorgt de personal branding van en je coacht de Groepsdirectie op het vlak van communicatie.